De 'Roadmap voor hernieuwbare energie in het VK' zet de strategie uiteen om de hoeveelheid opgewekte stroom uit hernieuwbare bronnen in het komende decennium te vergroten.

Er wordt algemeen erkend dat het VK snel moet handelen om de hoeveelheid stroom die uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, te vergroten. Momenteel wordt het grootste deel van onze elektriciteit opgewekt door gas te verbranden. Reserves slinken en de prijs zal gestaag stijgen. Hetzelfde kan worden gezegd van olie, waarbij de bevoorrading van dit product bijzonder kwetsbaar blijkt voor oorlog en instabiliteit. Voeg daarbij de internationale toezeggingen om de COXNUMX-uitstoot te verminderen (wat het gebruik van overvloedige, smerige kolen in de weg staat) en de urgentie wordt duidelijk.

De roadmap beschrijft een strategische visie over hoe elk type groene energie-industrie in het VK kan worden verbouwd. Elke methode heeft zijn problemen en beperkingen, maar men hoopt dat ze in combinatie de doelstellingen voor 2020 kunnen halen.

Onshore wind

Windparken op land zijn de meest zichtbare van de alternatieve methoden voor energieopwekking. Er is zeker geen tekort aan wind op het Britse eiland en turbines zijn een veelvoorkomende toevoeging aan het landschap geworden. Windturbines zijn niet populair bij degenen die er vanwege lawaai in de buurt wonen en kunnen schadelijk zijn voor vogels.

Offshore wind

Door windturbines op zee te zetten, worden veel problemen verminderd. Niemand is in de buurt om te klagen over het geluid en de wind is constant. Het nadeel zijn de hogere kosten voor het plaatsen en onderhouden van de turbines, wat veel moeilijker is dan wanneer ze op het land zouden zijn.

Mariene energie

Het is lang een droom geweest om de kracht van golven en getijdenenergie te benutten. De technologieën hierom staan ​​nog in de kinderschoenen, maar Groot-Brittannië behoort tot de wereldleiders in het realiseren van deze projecten in de praktijk. Er zijn ecologische zorgen over het aanleggen van barrières in getijde-estuaria, maar getijdenenergie is zeer voorspelbaar en betrouwbaar.

Biomassa-energie

Als u uw hand in het midden van een composthoop steekt, zult u merken dat het daar erg heet is. Dit komt omdat wanneer bacteriën plantaardig materiaal afbreken, ze veel warmte genereren als bijproduct. Door speciaal geselecteerde en samengestelde algen en bacteriën te gebruiken, wordt gehoopt dat het ooit mogelijk zal zijn om dit principe te gebruiken om grote hoeveelheden schone energie op te wekken.

Grondbron warmtepompen

Een aardwarmtepomp brengt warmte van de grond over. Omdat in de winter de ondergrondse temperatuur hoger is dan de omgevingsluchttemperatuur, kan dit worden benut om de efficiëntie van verwarmingssystemen te verbeteren. Met aardwarmte is het ook mogelijk om elektriciteit op te wekken. Dit kan alleen economisch op bepaalde geologisch actieve plaatsen.

Een opvallende technologie die opvalt door de afwezigheid op de wegenkaart is zonne-energie. Zowel ruimte als zonlicht zijn duur in het VK, dus dat is een beetje logisch, maar sommigen zien microgeneratie als een waardevolle rol bij het behalen van doelen.

Investeren in de toekomst - de routekaart voor energie in het VKElena Price is een freelance contentschrijver en draagt ​​momenteel bij aan een aantal blogs en websites, waaronder www.fiscal-muses.com